Hoe wij aansluiten bij de ontwikkeling en behoefte van uw kind?
U leest het in ons pedagogisch beleid.

Ieder kind is anders.
Ieder kind hoort erbij.

Het ene kind houdt van lekker ravotten terwijl het andere kind liever knus op schoot van de pedagogisch medewerk geniet van een voorleesverhaal.
Door vragen te stellen, luisteren en reageren met gevoel op wat we horen en zien sluiten wij aan bij  ieders eigen-aardigheden: zijn voorkeuren, behoefte en karakter.
Dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel. 

Uw kind speelt, lacht en ontwikkelt zich bij Komplayt in een groep. Uw kind maakt kennis met pedagogisch medewerkers en vriendjes en vriendinnetjes die allemaal hun eigen achtergronden, talenten, temperamenten, behoeften en interesses hebben.

Een baby leert dat het een eigen persoon is.
Een dreumes  leert rekening met andere te houden.
Een peuter leert de beginselen van samenwerken en voor zichzelf op te komen.
Onze pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind hier op liefdevolle wijze bij.  

Als lid van de groep kan uw kind verschillende rollen uitproberen.
Zo komt uw kind erachter waar hij/zij  goed in is en waar misschien nog wat hulp nodig is.

Super belangrijk omdat uw kind deze vaardigheden later nodig heeft in sociale relaties. Bijvoorbeeld op de basisschool. 

Uw kind is vast, net als andere jonge kinderen, super nieuwsgierig.
Gelukkig maar!
Tijd om boekjes te ontdekken, te bouwen in de bouwhoek en kunstwerken te knutselen. 
Lekker veel zelf doen, ontdekken, ervaren en kiezen want dat kunnen onze dreumesen en peuters best!  Daarbij gaan we uit van wat kan, en niet van wat niet kan. Zo prikkelen we de nieuwsgierigheid en dagen we uw kind uit.

Spelen en ontdekken gebeurt binnen kaders van veiligheid en geborgenheid.
Alleen vanuit een veilige omgeving voelen kinderen het vertrouwen om nieuwe dingen uit te proberen en te ontdekken.

Samen ontdekken we de wereld.

Uw kind maakt niet alleen deel uit van uw gezin of groep bij Complayt maar heeft ook een rol binnen onze cultuur. 
Feesten, tradities, gewoonten en afspraken horen hierbij. 
Daar oefenen we druk mee! 
We zeggen ‘dankjewel’, zitten tijdens het eten, zorgen voor de omgeving en zijn lief voor diertjes. 

Onze pedagogische werkwijze in de praktijk kunt u onder andere terugvinden in:

  • Een huiselijke inrichting om je prettig te voelen
  • Samenspraak met ouders omdat u als beste weet wat goed is voor uw kind
  • Een vast dagritme om uw kind structuur en houvast te geven
  • Vaste medewerkers op de groep voor vertrouwen en rust
  • Speelgoed op kindhoogte, zodat uw kind zelf kan kiezen
  • Gezonde, gevarieerde voeding die we vaak samen met de kinderen klaarmaken
  • Gevarieerde activiteiten zodat uw kind kan ontdekken wat hij/zij leuk vindt
  • Lekker veel naar buiten
  • En, vooral heel veel plezier

Benieuwd hoe dat er uitziet? We vertellen u graag meer tijdens een rondleiding!

De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de kinderdagverblijven. Hier wordt een inspectierapport over gemaakt. Alle inspectierapporten zijn te vinden op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Inspectierapporten Vlinderkinderen

Let u er hierbij op dat wij een naamswijziging hebben ondergaan: hiervoor heette Komplayt Vlinderkinderen ‘Het Amsterdamse Poortje’.