Overzicht activiteiten Vlinders

Taal Ontwikkeling

Op de babygroep is taalontwikkeling de primaire activiteit.
Door taal kan een kind indrukken ordenen en daardoor categorisch verwerken.
Door taal kan een mens herinneringen maken. 

Taal is dus de voorwaarde om tot ontwikkeling te komen en vanuit dat perspectief de belangrijkste activiteit. 

Doen!

Sensitief verzorgen

 • Verwoord zo veel mogelijk wat je gaat doen en doet. Geef baby’s voldoende tijd om te reageren. Let op! Dit duurt best lang. Zie video hiernaast voor het goede voorbeeld.

Interactieve gesprekjes met beurtwissels

 • Zorg dat je tijdens gesprekjes met de baby om-de-beurt geluid maakt: zorg voor  ‘beurt wisselen’
 • Praat rustig en vriendelijk tegen de baby.
 • Leg de geluiden die het kindje hoort uit (‘Broem, doet de auto’).

 • Benoem de personen en dingen om het kindje heen (‘Daar is Janneke’, ‘Kijk hier is het doekje’).

 • Vertel het kindje steeds wat je aan het doen bent (‘Zo, ik ga je billen schoonmaken. Zie je dit doekje? Het is een beetje nat en koud. Ik ga met dit doekje jouw billen schoonmaken.’). 

 • Volg de blik van het kind zo veel mogelijk en verwoord wat hij/zij ziet. 
 • Doe taalspelletjes als ‘hop-paardje-hop’, ‘kiekeboe’, iets verstoppen onder een doek en samen ontdekken wat het is (maak het spannend door het te raden)
 • Neem tijdens het praten de geluidjes, gezichtsuitdrukking en gebaren van het kind serieus: dit is zijn/ haar communicatiemiddel. Hoe meer hij/zij het gevoel heeft begrepen te worden hoe meer dit de communicatieve ontwikkeling stimuleert. 
 

Minimaal twee keer per dag voorlezen

Tot 9 maanden zo veel mogelijk boekjes met duidelijke contouren kleuren die contrast geven.

Voor kinderen vanaf 9 maanden kun je de collectie uitbreiden met 'zachte en warme' plaatjesboeken.

 • Gebruik prentenboekjes waarbij vooral zelfstandig naamwoorden (wat je kunt pakken/zien/voelen) wordt benoemd. 
 • Pak het liefst de spullen erbij. Lees je voor over een appel? Pak een appel erbij en laat de baby het voelen. 
 • Vertellen is leuker en meestal interactiever dan voorlezen. 
 • Zorg, zeker bij oudere baby’s, voor stemvariaties: tempo, volume, hoogte, tonen aanhouden of inkorten… wees een acteur en maak er een toneelspel van zonder de interactie met het kind uit het oog te verliezen. 
LET OP! 
Kies boeken uit die bij de belevingswereld van de baby passen. 
Dus wel: dingen en mensen en dieren die je in de omgeving ziet (lichaam, huisdieren, alledaagse voorwerpen, familie, eten en drinken) 
Niet: zaken die ver weg zijn en abstract zijn en ‘spannende onderwerpen. (heelal, monsters, landen, cijfers, klok etc)
 

TIP

Helemaal leuk is om voor ieder kind een persoonlijk fotoboekje te maken: vraag ouders om foto’s in te leveren van de baby, van papa, mama, familie, vrienden. Vul de collectie aan met foto’s die je zelf maakt op de locatie met jezelf of je collega met de baby. Doe het in een fotoboekje (liefst een fotoboekje waar je de foto in kan schuiven). Vraag en maak met enige regelmaat nieuwe foto’s. Zo blijft het boekje spannend. 

Het boekje wordt een voorleesboekje. Geen zelf lees boek.

Dit boekje is superhandig omdat je de foto van de baby voorop kan plaatsen. Zo hoef je niet lang te zoeken. Helemaal handig is het als je een klein portretfotootje van de baby op de rug plakt!

Dit boekje koop je overigens bij de Action voor €1,99 

Begeleiden 'zelf' lezen

Geef het kind boekjes van stof of plastic en kijk samen naar de plaatjes. Benoem wat jullie samen zien. Vertel rustig wat je ziet op de plaatjes. Herhaal hierbij regelmatig. Geef het kind ondertussen reageertijd. Besef dat een baby een stuk langer de tijd nodig heeft om te reageren dan een volwassenen. 

Dit is dus anders dan voorlezen: het kind leest zelfstandig met jouw hulp!

Goed boekje: 

– contrasten

– duidelijk wat het onderwerp is

– simpel / niet te druk

– kan tegen een stootje

– makkelijk schoon te maken 

Goed boekje: 

– contrasten

– duidelijk wat het onderwerp is

– simpel / niet te druk

– kan tegen een stootje

– makkelijk schoon te maken 

Geen goed boekje: 

– te druk

– onderwerp is niet helder

– te weinig contrast in illustratie

– voelt niet fijn aan

– baby wordt overvoerd met te veel prikkels

Geen goed boekje: 

– te druk

– niet helder voor de baby of het nou een boekje of knuffel is

– baby wordt overvoerd met te veel prikkels door geluidjes, lichtjes

– olifant is lastig schoon te maken 

Gebruik gebarentaal

Hou dit zo vaak mogelijk en zo consequent mogelijk vol.
Kinderen zijn vanaf 6 maanden instaat de gebaren te interpreteren en vanaf 10 maanden in staat om terug te gebaren.

Gebarentaal is extra belangrijk omdat dit kinderen die twee- of meertalig worden opgevoed te helpen een brug tussen de talen te slaan. 

Poog ouders zo veel mogelijk te stimuleren ook kindergebarentaal te leren. 

Je kunt woorden en liedjes met gebaren zien (en oefenen)  via Lotte en Max. 
Gebruikersnaam: amelieruijters@icloud.com
Wachtwoord:
Knofje11

 

Muzikale ontwikkeling

Na taal is de muzikale ontwikkeling op de babygroep het belangrijkst. 

Muziek is enorm belangrijk voor baby’s: het geluid van het kloppen van het hart van de moeder is de eerste connectie naar ‘buiten’. 

Ritme geeft een vertrouwd gevoel en biedt orde. Ritme is de belangrijkste ondersteuning om taal te leren.  

Geluid komt bij baby’s veel intensiever binnen (tegen onderzoeken van vroeger in waarin juist werd beweerd dat baby’s nog niet zo goed konden horen) dan bij volwassenen. Baby’s hebben veel behoefte aan muziek zonder bas, met ritme en niet ‘te heftig’. Daarom zijn veel kindercd’s echt nog niet geschikt voor baby’s. 

Doen!

Structureren met muziek

Muziek helpt de baby om duidelijk te maken wat er gaat gebeuren. 

Door steeds hetzelfde liedje te zingen bij een bepaalde activiteit herkent de baby welke activiteit er gaat gebeuren. Een liedje is langer en melodieuzer dan een enkel woord. Daarom is het makkelijker herkenbaar. De herkenning en geruststellende toon van het zingen geeft de baby het gevoel van controle en veiligheid. 

Het is belangrijk dat iedere pedagogisch medewerker (in opleiding) consequent de vaste liedjes bij de vaste activiteiten doet. Wil je meer liedjes zingen is dat prima maar start met het vaste liedje. Het wel of niet hebben van zangtalent maakt overigens voor de baby helemaal niet uit.  

Noot: Zing zo veel mogelijk zelf. Door zelf te zingen wordt het kind veel meer persoonlijk aangesproken dan vanaf een cd of pm3. Als je zelf zingt kun je bovendien het tempo aan de hand van de interactie die je met de baby hebt aanpassen. 

Vaste liedjes bij vaste activiteiten:

Drinkmomenten 
(voor baby's die fles krijgen )

Smakelijk drinken (zwaaien naar je wang) 

Smakelijk eten, (zwaaien naar je wang) 

Slok, Slok, Slok, (drink beweging) 

Slok, Slok, Slok, (drink beweging) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Drink maar op. (drink-beweging) 

Drink maar op. (drink-beweging) 

Eten en drinkmomenten 
(voor baby's die vast voedsel eten)

Smakelijk eten, (zwaaien naar je wang) 

Smakelijk eten, (zwaaien naar je wang) 

Hap, Hap, Hap, (eet-beweging)

Slok, Slok, Slok, (drink beweging) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Eet maar op. (eet-beweging) 

Drink maar op. (drink-beweging) 

Verschonen

Zullen we eens kijken, kijk je met me mee. 

Even kijken in je luier, samen met z’n twee. 

Wat zal er toch in zitten? Ja jij weet het al. 

Voor mij is het spannend wat er uitkomen zal.

 

O jee, o jee, je luier staat weer bol 

Je hebt goed je best gedaan. Een hele luier vol. 

O jee, o jee, een hele luier vol

Even schoonmaken.

Nieuwe luier om.

Kleertjes goed.

Ja, ik weet hoe het moet! 

Slapen

Slaap [naam kind], slaap.

Daar buiten loopt een schaap.

Een schaap op witte voetjes.

Die drinkt zijn melk zo zoetjes.

Slaap [naam kind], slaap.

Daar buiten loopt een schaap.

 

Muziek om taal te stimuleren

Veel liedjes zijn op rijm. Dit bevorderd de taal ontwikkeling. 
Daarbij zijn veel liedjes geschikt om gebaren bij te maken.
Gebruik zo veel mogelijk de officiële kindergebaren.

Op het YouTube kanaal ‘Nederlands Gebarencentrum’ vindt je veel liedjes met gebaren. 

Op het YouTube kanaal ‘gebarenliedjes’ vindt je veel liedjes met gebaren. 

Op het YouTube kanaal ‘Zingen met je handen’ vindt je ook veel liedjes met gebaren. 

 

Veel liedjes zijn op rijm. Dit bevorderd de taal ontwikkeling. 
Daarbij zijn veel liedjes geschikt om gebaren bij te maken.
Gebruik zo veel mogelijk de officiële kindergebaren.

Zing vooral simpele liedjes waarin veel herhaling voorkomt. 
Poog liedjes zo veel mogelijk te selecteren bij de situatie.
Bijvoorbeeld: Als je samen met het kind buiten bent en het gaat regenen: ‘het regent’ en ‘anders moeder paraplu’. 
Heeft de baby een knuffel van een poesje vast: ‘Poesje mauw’. 

Voorbeelden: ‘Dit zijn mijn wangetjes’, ‘olifantje in het bos’, ‘schaapje, schaapje, heb je witte wol’, ‘op een grote paddenstoel’, ‘de wielen van de bus’, ‘Hansepansekevertje’, ‘alle eendjes zwemmen in het water’, ‘klein vogelijs’, ‘klap eens in je handjes’, ‘in de maneschijn’, ‘Roodborstje tikt’.

Voorbeelden waarin het wordt voorgezongen en meer liedjes vind je hier. 

Op het YouTube kanaal ‘ Kinderkoor Enschedese Muziekschool’  vind je klassiekers. Vooral onder ‘liedjes met een hoepeltje’ erom. 

Wel meer om te horen hoe je moet zingen dan om mee te zingen gezien de enorme toonhoogte. 

‘Begin de dag met een dansje’ is een echt klassieker. Neem deze iedere dag mee als je in ‘de kring’ gaat. 

Op het YouTube kanaal ‘Zingen met je handen’ vindt je ook veel liedjes met gebaren. 

 

Muziek ter bevordering van de emotioneel-sociale ontwikkeling

Samen spelen kunnen baby’s nog niet. Je kunt er met liedjes wel voor zorgen dat baby’s elkaar zien en duidelijk maken dat jij het kind ziet. Zo leert een jonge baby dat hij/zij een eigen persoon is (en geen onderdeel van papa of mama of jou) en oudere baby’s leren oog te hebben voor anderen. Zing daarom iedere morgen in ‘de kring’ (zo ver dat gaat met de aanwezige baby’s) het goedenmorgenlied. 

Goedemorgen

Ga ieder kind en iedere beroepskracht af met het volgende liedje: 

Goedemorgen [naam kind], wat fijn dat je weer te zien. 

Wie zit er naast je, weet je dat misschien? (Naam kind of beroepskracht benoemen)

 

Bij het laatste kind: 

Goedemorgen [naam kind], wat fijn dat je weer te zien. 

Jij was de laatste, wist je dat misschien? 

Begin de dag met een dansje

Klappen in de handen 

Zeg hallo tegen [naam kind]

[naam kind], [naam kind]

Zeg hallo tegen [naam kind]

Zeg hallo 

Dansen

Baby’s vinden het heerlijk om te dansen. Zeker dicht tegen je aan. 
Zorg dat je het kind goed kan blijven zien zodat je steeds kan controleren of hij/zij het nog leuk vindt. 
Je hoeft niet fantastisch te kunnen dansen maar poog wel zo veel mogelijk mee te gaan met het ritme van de muziek. 
Maak het voor jonge baby’s niet té wild. 

Vind je het gênant om te dansen?
Vraag een collega mee te doen. 

Mooi voorbeeld van dansen met baby’s. Kan met ieder lied. 

Zo kan het ook. Lievevol en eigen. 

Hoewel grappig en een rage in Amerika: Zo niet. Er wordt weinig rekening gehouden met de kinderen, de muziek is niet passend en omdat iedereen hetzelfde moet doen is de volwassene in plaats van het kind leidend. 

 

Muziek inzetten om baby's (en ouders en jezelf) rustig te maken.

De verwerking van muziek in je hersenen zitten naast het gebied waarin je emoties verwerkt.
Dit wil zeggen dat muziek -meer dan gesproken taal- invloed heeft op emoties.
Probeer het zelf maar eens: voel je je moe of niet zo lekker; zet vrolijke muziek aan en je voelt je na een paar minuten al een stuk vrolijker. 
 

Er is muziek die de hartslag verlaagd. Door een lagere hartslagfrequentie wordt een baby (en volwassenen ook) rustiger. Dit is belangrijk omdat een baby die stress heeft (bijvoorbeeld na stressen thuis om op tijd bij het kdv te komen, of tijdens het wennen of te veel prikkels op de groep) stresshormoon (dat het Cortisol) aanmaakt. Dit stresshormoon is schadelijk, ongezond. 

Met andere woorden:
Zet hartslagverlagende muziek op:
– In de ochtend, bij binnnekomst
– Als er te veel prikkels op de groep zijn (veel kinderen of veel huilende/ mopperende kinderen)
– Als een kind komt wennen.
 

LET OP

Luister voor dat je ‘ontspannen muziek op zet altijd eerst zelf. Er wordt veel ‘pingel-muziek’ aangeboden. Dat is niet prettig. 

Raimond Lap heeft erg prettige hartslag verlagende muziek speciaal voor kinderen. Zoek in Apple Music, Spottify of Youtube op zijn naam. 

2 uur durende fijne ontspannende muziek, speciaal gecomponeerd voor baby’s. 

Ontspannend en herkenbaar : Staat ook op Apple Music en Spottify. 

 

Muziek als begeleiding van slaap: White noise

Muziek kan bij baby’s erg goed werken om in slaap te vallen. 

Hiervoor kun je de muziek gebruiken die hierboven is genoemd. 

Maar ook ‘white noise’. Whiste noise is een constant en voorspelbaar geluid dat er voor zorgt dat omgecvinggeluiden geneutraliseerd worden. Hierdoor worden de hersenen van de baby minder afgeleid. Dit is hernbaar voor de baby omdat hij/zij in de baarmoeder ook contant ‘white noise’ hoorde: het ruisen van van het bloed door de bloedvaten. Baby’s zijn dus helemaal niet gewend om te slapen in stilte. 

Je kunt verschillende apps hiervoor downloaden zoals ‘white noise’, ‘sleepboot’  en ‘white noise lullaby-Baby’. 

Ook op YouTube, Spotiffy en Apple Music vind je veel white noise muziek. 

Tevens kun je de Mivalo slaaphulp gebruiken. Deze geeft buiten geluiden ook breathing licht.  

Welke muziek niet gebruikt wordt op de babygroep

– Radio

– Alle muziek met een harde beat: rap, house, pop, beat rock, elektronische muziek, breakdance, hip hop, negerhop, reggae, ska etc. 

– Kinderliedjes die erg druk zijn zoals veel liedjes van de minidisco

– Opera

– Jazz

Welke muziek wel gebruikt wordt op de babygroep

– Zelf gezongen liedjes!!!

– Muziek die je zelf met een instrument maakt!!!

– Hartslagverlagende muziek

– White noise

– Klassieke muziek 

– Rustige kinderliedjes zoals ‘liedjes met een hoepeltje erom en pippeloentje’

Met mate:

– Kinderliedjes die een beetje druk zijn zoals: ‘Dirk Scheelde, VOF de kunst, Cowboy Billie Boem etc.’

– Wereld muziek

Af en toe: 

– Softpop zonder harde beat, Motown, blues, merengue, muzak

 

Ontwikkeling van gevoel voor orde

Doen!

Structureren met muziek

Muziek helpt de baby om duidelijk te maken wat er gaat gebeuren. 

Door steeds hetzelfde liedje te zingen bij een bepaalde activiteit herkent de baby welke activiteit er gaat gebeuren. Een liedje is langer en melodieuzer dan een enkel woord. Daarom is het makkelijker herkenbaar. De herkenning en geruststellende toon van het zingen geeft de baby het gevoel van controle en veiligheid. 

Het is belangrijk dat iedere pedagogisch medewerker (in opleiding) consequent de vaste liedjes bij de vaste activiteiten doet. Wil je meer liedjes zingen is dat prima maar start met het vaste liedje. Het wel of niet hebben van zangtalent maakt overigens voor de baby helemaal niet uit.  

Noot: Zing zo veel mogelijk zelf. Door zelf te zingen wordt het kind veel meer persoonlijk aangesproken dan vanaf een cd of pm3. Als je zelf zingt kun je bovendien het tempo aan de hand van de interactie die je met de baby hebt aanpassen. 

Vaste liedjes bij vaste activiteiten:

Drinkmomenten 
(voor baby's die fles krijgen )

Smakelijk drinken (zwaaien naar je wang) 

Smakelijk eten, (zwaaien naar je wang) 

Slok, Slok, Slok, (drink beweging) 

Slok, Slok, Slok, (drink beweging) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Drink maar op. (drink-beweging) 

Drink maar op. (drink-beweging) 

Eten en drinkmomenten 
(voor baby's die vast voedsel eten)

Smakelijk eten, (zwaaien naar je wang) 

Smakelijk eten, (zwaaien naar je wang) 

Hap, Hap, Hap, (eet-beweging)

Slok, Slok, Slok, (drink beweging) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Dat zal lekker smaken  (zwaaien naar je wang) 

Eet maar op. (eet-beweging) 

Drink maar op. (drink-beweging) 

Verschonen

Zullen we eens kijken, kijk je met me mee. 

Even kijken in je luier, samen met z’n twee. 

Wat zal er toch in zitten? Ja jij weet het al. 

Voor mij is het spannend wat er uitkomen zal.

 

O jee, o jee, je luier staat weer bol 

Je hebt goed je best gedaan. Een hele luier vol. 

O jee, o jee, een hele luier vol

Even schoonmaken.

Nieuwe luier om.

Kleertjes goed.

Ja, ik weet hoe het moet! 

Slapen

Slaap [naam kind], slaap.

Daar buiten loopt een schaap.

Een schaap op witte voetjes.

Die drinkt zijn melk zo zoetjes.

Slaap [naam kind], slaap.

Daar buiten loopt een schaap.

 

Muziek om taal te stimuleren

Veel liedjes zijn op rijm. Dit bevorderd de taal ontwikkeling. 
Daarbij zijn veel liedjes geschikt om gebaren bij te maken.
Gebruik zo veel mogelijk de officiële kindergebaren.

Op het YouTube kanaal ‘Nederlands Gebarencentrum’ vindt je veel liedjes met gebaren. 

Op het YouTube kanaal ‘gebarenliedjes’ vindt je veel liedjes met gebaren. 

Op het YouTube kanaal ‘Zingen met je handen’ vindt je ook veel liedjes met gebaren. 

 

Veel liedjes zijn op rijm. Dit bevorderd de taal ontwikkeling. 
Daarbij zijn veel liedjes geschikt om gebaren bij te maken.
Gebruik zo veel mogelijk de officiële kindergebaren.

Zing vooral simpele liedjes waarin veel herhaling voorkomt. 
Poog liedjes zo veel mogelijk te selecteren bij de situatie.
Bijvoorbeeld: Als je samen met het kind buiten bent en het gaat regenen: ‘het regent’ en ‘anders moeder paraplu’. 
Heeft de baby een knuffel van een poesje vast: ‘Poesje mauw’. 

Voorbeelden: ‘Dit zijn mijn wangetjes’, ‘olifantje in het bos’, ‘schaapje, schaapje, heb je witte wol’, ‘op een grote paddenstoel’, ‘de wielen van de bus’, ‘Hansepansekevertje’, ‘alle eendjes zwemmen in het water’, ‘klein vogelijs’, ‘klap eens in je handjes’, ‘in de maneschijn’, ‘Roodborstje tikt’.

Voorbeelden waarin het wordt voorgezongen en meer liedjes vind je hier. 

Op het YouTube kanaal ‘ Kinderkoor Enschedese Muziekschool’  vind je klassiekers. Vooral onder ‘liedjes met een hoepeltje’ erom. 

Wel meer om te horen hoe je moet zingen dan om mee te zingen gezien de enorme toonhoogte. 

‘Begin de dag met een dansje’ is een echt klassieker. Neem deze iedere dag mee als je in ‘de kring’ gaat. 

Op het YouTube kanaal ‘Zingen met je handen’ vindt je ook veel liedjes met gebaren. 

 

Muziek ter bevordering van de emotioneel-sociale ontwikkeling

Samen spelen kunnen baby’s nog niet. Je kunt er met liedjes wel voor zorgen dat baby’s elkaar zien en duidelijk maken dat jij het kind ziet. Zo leert een jonge baby dat hij/zij een eigen persoon is (en geen onderdeel van papa of mama of jou) en oudere baby’s leren oog te hebben voor anderen. Zing daarom iedere morgen in ‘de kring’ (zo ver dat gaat met de aanwezige baby’s) het goedenmorgenlied. 

Goedemorgen

Ga ieder kind en iedere beroepskracht af met het volgende liedje: 

Goedemorgen [naam kind], wat fijn dat je weer te zien. 

Wie zit er naast je, weet je dat misschien? (Naam kind of beroepskracht benoemen)

 

Bij het laatste kind: 

Goedemorgen [naam kind], wat fijn dat je weer te zien. 

Jij was de laatste, wist je dat misschien? 

Begin de dag met een dansje

Klappen in de handen 

Zeg hallo tegen [naam kind]

[naam kind], [naam kind]

Zeg hallo tegen [naam kind]

Zeg hallo 

Dansen

Baby’s vinden het heerlijk om te dansen. Zeker dicht tegen je aan. 
Zorg dat je het kind goed kan blijven zien zodat je steeds kan controleren of hij/zij het nog leuk vindt. 
Je hoeft niet fantastisch te kunnen dansen maar poog wel zo veel mogelijk mee te gaan met het ritme van de muziek. 
Maak het voor jonge baby’s niet té wild. 

Vind je het gênant om te dansen?
Vraag een collega mee te doen. 

Mooi voorbeeld van dansen met baby’s. Kan met ieder lied. 

Zo kan het ook. Lievevol en eigen. 

Hoewel grappig en een rage in Amerika: Zo niet. Er wordt weinig rekening gehouden met de kinderen, de muziek is niet passend en omdat iedereen hetzelfde moet doen is de volwassene in plaats van het kind leidend. 

 

Muziek inzetten om baby's (en ouders en jezelf) rustig te maken.

De verwerking van muziek in je hersenen zitten naast het gebied waarin je emoties verwerkt.
Dit wil zeggen dat muziek -meer dan gesproken taal- invloed heeft op emoties.
Probeer het zelf maar eens: voel je je moe of niet zo lekker; zet vrolijke muziek aan en je voelt je na een paar minuten al een stuk vrolijker. 
 

Er is muziek die de hartslag verlaagd. Door een lagere hartslagfrequentie wordt een baby (en volwassenen ook) rustiger. Dit is belangrijk omdat een baby die stress heeft (bijvoorbeeld na stressen thuis om op tijd bij het kdv te komen, of tijdens het wennen of te veel prikkels op de groep) stresshormoon (dat het Cortisol) aanmaakt. Dit stresshormoon is schadelijk, ongezond. 

Met andere woorden:
Zet hartslagverlagende muziek op:
– In de ochtend, bij binnnekomst
– Als er te veel prikkels op de groep zijn (veel kinderen of veel huilende/ mopperende kinderen)
– Als een kind komt wennen.
 

LET OP

Luister voor dat je ‘ontspannen muziek op zet altijd eerst zelf. Er wordt veel ‘pingel-muziek’ aangeboden. Dat is niet prettig. 

Raimond Lap heeft erg prettige hartslag verlagende muziek speciaal voor kinderen. Zoek in Apple Music, Spottify of Youtube op zijn naam. 

2 uur durende fijne ontspannende muziek, speciaal gecomponeerd voor baby’s. 

Ontspannend en herkenbaar : Staat ook op Apple Music en Spottify. 

 

Muziek als begeleiding van slaap: White noise

Muziek kan bij baby’s erg goed werken om in slaap te vallen. 

Hiervoor kun je de muziek gebruiken die hierboven is genoemd. 

Maar ook ‘white noise’. Whiste noise is een constant en voorspelbaar geluid dat er voor zorgt dat omgecvinggeluiden geneutraliseerd worden. Hierdoor worden de hersenen van de baby minder afgeleid. Dit is hernbaar voor de baby omdat hij/zij in de baarmoeder ook contant ‘white noise’ hoorde: het ruisen van van het bloed door de bloedvaten. Baby’s zijn dus helemaal niet gewend om te slapen in stilte. 

Je kunt verschillende apps hiervoor downloaden zoals ‘white noise’, ‘sleepboot’  en ‘white noise lullaby-Baby’. 

Ook op YouTube, Spotiffy en Apple Music vind je veel white noise muziek. 

Tevens kun je de Mivalo slaaphulp gebruiken. Deze geeft buiten geluiden ook breathing licht.  

Welke muziek niet gebruikt wordt op de babygroep

– Radio

– Alle muziek met een harde beat: rap, house, pop, beat rock, elektronische muziek, breakdance, hip hop, negerhop, reggae, ska etc. 

– Kinderliedjes die erg druk zijn zoals veel liedjes van de minidisco

– Opera

– Jazz

Welke muziek wel gebruikt wordt op de babygroep

– Zelf gezongen liedjes!!!

– Muziek die je zelf met een instrument maakt!!!

– Hartslagverlagende muziek

– White noise

– Klassieke muziek 

– Rustige kinderliedjes zoals ‘liedjes met een hoepeltje erom en pippeloentje’

Met mate:

– Kinderliedjes die een beetje druk zijn zoals: ‘Dirk Scheelde, VOF de kunst, Cowboy Billie Boem etc.’

– Wereld muziek

Af en toe: 

– Softpop zonder harde beat, Motown, blues, merengue, muzak

 

Ontwikkeling fijne motoriek

Ontwikkeling grove motoriek

sensorische ontwikkeling

sociaal-emotionele ontwikkeling

ontwikkeling waarde en normen