De mening van ouders is voor ons erg belangrijk.
Zo kunnen we aansluiten bij de behoefte van onze gezinnen.
We horen graag uw individuele mening. 
Maar ook via de oudercommissie horen wij wat ouders willen en wat juist niet. 

Soms komt praktijk niet overeen met een verwachting. 
Soms lopen zaken anders dan gewild of gehoopt. 
U kunt dan uiteraard een klacht indienen.
Door feedback kunnen we onze diensten verbeteren. 

Graag horen wij uw mening tijdens de mondelinge of schriftelijke overdracht. 
Het is prettig als u uw mening direct uit bij de betrokken persoon. 
Hierdoor heeft de betrokken persoon de kans om toelichting te geven en kunnen er eventueel direct afspraken gemaakt worden. 

Onze oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

Komplayt Kikkerkroost

 • Mevrouw Agata Baran

 • volgt na benoeming

 • volgt na benoeming

Komplayt Vlinderkinderen

 • Mevrouw Sabine Bos

 • vacature

 • vacature

Zij komen een aantal keer per jaar bijeen om de kwaliteit van Komplayt te evalueren.
Namens de ouders kunnen zij de directie van 
Komplayt bevragen over kwaliteit. 
Daarnaast hebben zij adviesrecht. 
Dit wil zeggen dat zij advies geven rondom de volgende zaken:

 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • de openingstijden
 • het beleid rondom voorschoolse educatie
 • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Binnenkort stelt de oudercommissie zich op een aparte pagina van deze website nader aan u voor en vindt u de data van de bijeenkomsten.
U kunt de oudercommissie bereiken via e-mail:

Vlinderkinderen:  oudercommissie.vlinderkinderen@komplayt.nl

Kikkerkroost: oudercommissie.kikkerkroost@komplayt.nl 

Hiermee kunt u – zonder tussenkomst van Komplayt –  contact met hen opnemen. Voor advies, vragen en klachten. 

Als u een klacht heeft kunt u dit op een aantal manieren kenbaar maken. 

1.) De persoon in kwestie aanspreken.

2.) De klacht neerleggen bij de directie. Dit kan door een bezoek aan het kantoor of te mailen naar feedback@komplayt.nl

3.) Een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. 

Wij werken middels een klachtenprocedure. Deze kunt u hier downloaden:

Klachtenreglement Vlinderkinderen:     Nederlands      Engels
Klachtenreglement Kikkerkroost:           Nederlands      Engels